ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับศูนย์ฝึกอบรม

 

        ศูนย์ฝึกอบรม Able Success Academy เป็นหน่วยงานหนึ่งของ บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด   ทำหน้าด้านการสาธิตโปรแกรม(Demo)และให้บริการหลังการขายในการสอนการใช้งานโปรแกรม(Training Services)ตลอดจนแก้ปัญหาต่างๆด้านการใช้งาน(Technical Services)ให้กับลูกค้า 

       ดังนั้นเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมของประเทศซึ่งขาดแคลนบุคลากรด้านการเขียนแบบและออกแบบที่มีควาเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมที่ถูกต้อง.ทางบริษัทจึงได้ตั้งศูนย์ฝึกอบรมขึ้นเพื่อให้บริการด้านการฝึกอบรมและการให้การปรึกษาด้านการใช้งานโปรแกรม.โดยมีอุปกรณ์ต่างๆเช่น.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Computer Lab) และซอฟต์แวร์ (Autodesk Software) ที่ทันสมัยไว้สำหรับบริการลูกค้า

      

       ปัจจุบันทางศูนย์ฝึกอบรมได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจาก.Autodesk®.ให้เป็น ATC (Autodesk Authorized Training Center) เพื่อทำการสอนโปรแกรมด้านการเขียนและแบบออกแบบ เช่น โปรแกรม AutoCAD, Inventor, Fusion 360, 3ds Max, Navisworks ฯลฯ ตามมาตฐานของ Autodesk® ตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานจนถึงหลักสูตรสำหรับมืออาชีพ รวมถึงหลักสูตรประยุกต์ในงานของผู้เรียนโดยมีมากกว่า 40 หลักสูตร ตลอดจนเป็นศูนย์ทดสอบ ACC (Autodesk Authorized Certification Center) สำหรับผู้ที่ต้องการวัดความสามารถในระดับ User Certified , Professional Certified ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับเรา จะได้รับประกาศนียบัตรจาก Autodesk®

             

     ประกาศนียบัตรที่ทางศูนย์ฝึกอบรมออกได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

 

1.Certificate of Completion: ประกาศนียบัตรรับรองผ่านการอบรมการใช้ซอฟต์แวร์จากสถาบันอบรม ATC (Autodesk Authorize Training Center) สอนโดยอาจารย์และหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก Autodesk Inc. จะได้รับเมื่อผ่านการอบรมจาก ศูนย์ฝึกอบรม Able Success Academy ทุกหลักสูตร

2.Certificate of User: ประกาศนียบัตรรับรองว่ามีความสามารถในการใช้โปรแกรมเบื้องต้นและมีประสบการณ์การใช้ซอฟต์แวร์มาไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง เหมาะสำหรับ นักศึกษา และผู้ใช้ในภาคอุตสาหกรรมรม โดย Certificate of User จะได้รับเมื่อผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบ Autodesk Certified User Exam ควบคุมการสอบโดย ศูนย์ฝึกอบรม Able Success Academy

3.Certificate of Professional: ประกาศนียบัตรรับรองเป็นผู้ใช้ระดับมืออาชีพ ที่มีความรู้ความเข้าใจใน คำสั่ง เครื่องมือ และฟีเจอร์ต่างๆ ของซอฟต์แวร์เป็นอย่างดี และมีประสบการณ์การใช้ซอฟต์แวร์ไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง โดย Certificate of Professional จะได้รับเมื่อผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบ Autodesk Certified Professional Exam ควบคุมการสอบโดย ศูนย์ฝึกอบรม Able Success Academy

 

         เราสอนโดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ทำงานจริงมาก่อนทั้งในด้านการสอนและให้คำปรึกษาให้กับลูกค้าเป็นเวลาหลายปีซึ่งอาจารย์ผู้สอนทุกท่านต้องผ่านการสอบและได้การรับรองจาก Autodesk® ในด้านการใช้งานและแก้ปัญหาโปรแกรม

         และเรามีนโยบายส่งเสริมเพิ่มความรู้ด้านโปรแกรมใหม่ๆ (Current Version) ให้อาจารย์ผู้สอนอย่างสม่ำเสมอโดยส่งไปอบรมและดูงานในต่างประเทศเป็นประจำทุกปีรวมทั้งมีการทดสอบความรู้ในการใช้งานในโปรแกรมเวอร์ชันล่าสุดที่ใช้ในการสอนด้วย

 

       

        นอกจากนี้เรายังมีหนังสือคู่มือที่ใช้ในการสอนทุกหลักสูตรซึ่งได้เขียนขึ้นสำหรับสอนนักเรียนของเราโดยเฉพาะ ทุกเล่มเป็นภาษาไทยทั้งหมด และมีหลักสูตร Hands-On Test Drive ซึ่งเป็นหลักสูตรฟรี สำหรับผู้ที่ต้องการทดลองเรียนหรือทดลองใช้โปรแกรมก่อนตัดสินใจเรียนจริง

 

 

  

สนใจสมัครเรียนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-101-9244 Email: info@ablesuccess.co.th

ผลงานลูกค้าของเรา