ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตาราง : Autodesk Inventor for Glazing Façade Design & Fabrication

วันที่ เวลา สถานที่ ห้อง จำนวนที่รับ ลงทะเบียนแล้ว สมัคร
26-29 พ.ค. 63 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 2 6 0
28-31 ก.ค. 63 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 1 6 0
ผลงานลูกค้าของเรา