ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

ตาราง : Autodesk Revit MEP Mechanical Certified Professional (เรียน+สอบ)

วันที่ เวลา สถานที่ ห้อง จำนวนที่รับ ลงทะเบียนแล้ว สมัคร
17-21 เม.ย. 66 9.00 - 17.00 ลาดกระบัง Room 2 6 0
ผลงานลูกค้าของเรา