ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

Autodesk Inventor for Glazing Façade Design & Fabrication

หลักสูตร Autodesk Inventor for Glazing Façade Design & Fabrication

ระยะเวลาในการอบรม: 4 วัน

หลักสูตร “Autodesk Inventor For Glazing Façade Design & Fabrication” จะสอนการประยุกต์ใช้โปรแกรม Autodesk Inventor สำหรับออกแบบ 3 มิติ และถอดปริมาณของ Glazing Façade ชนิด Unitized Curtain Wall โดยเนื้อหาของหลักสูตรจะเริ่มตั้งแต่ รับไฟล์สถาปัตยกรรม หรือโครงสร้าง เช่น .dwg, .rvt, *.3dm เป็นต้น เพื่อเป็นตัวอ้างอิงสำหรับออกแบบแผงกระจกและระบบติดตั้ง โดยเริ่มจาก ออกแบบดราฟของระบบ วิเคราะห์คุณสมบัติทางกลของ Aluminum Profile เช่น Perimeter, Area, Centroid, Moment of Inertia, Radii of Gyration เป็นต้น  แล้วแก้ไขแบบดราฟเพื่อให้ได้แผงกระจกและระบบติดตั้งที่ถูกต้อง  จากนั้นนำแผงกระจกและระบบติดตั้ง 3 มิติ มาทำแบบ Detailed Drawing,  Shop Drawing และ Fabrication Drawing พร้อมส่งออกไฟล์สำหรับเครื่องตัด รวมถึงการสร้างสื่อนำเสนอขั้นตอนการประกอบที่โรงงาน Manufacturing Process และการติดตั้งที่ไซต์งาน Installation

เนื้อหาของหลักสูตร

 • อธิบายภาพรวมและเวิร์คโฟลว์การออกแบบ Unitized Curtain Wall แบบ 3 มิติด้วย Autodesk Inventor
 • การจัดการโฟลเดอร์และ Inventor Project สำหรับการออกแบบ Unitized Curtain Wall
 • การสร้างผิวกระจก Curtain Wall Skin จาก CAD Data เช่นไฟล์ dwg, .rvt หรือ .3dm หรือ อื่นๆ
 • การสร้างไลบรารี่หน้าตัด Aluminum Profile หรือ Gasket เพื่อใช้ร่วมกับ Frame Generator
 • การประยุกต์ใช้ฟังก์ชัน Frame Generator ออกแบบแผงกระจก (Panel)
 • การประยุกต์ใช้เทคนิค Multi-body Modeling ออกแบบแผงกระจก (Panel) และระบบติดตั้ง หรือ Bracket
 • การคัดลอกโมเดลที่ออกแบบ (Copy Design) ด้วยโปรแกรมเสริม Design Assistance
 • การออกเขียนโมเดลอัตโนมัติด้วยเทคนิค Excel Drive, iPart และ iAssembly
 • การสร้างเทมเพลตของระบบ Unitized Curtain Wall ด้วยเทคนิค iCopy
 • การสร้างแบบประกอบและผลิต Fabrication Shop Drawing
 • การสร้างแบบการติดตั้ง Isometric Drawing และแอนิเมชันขั้นตอนการประกอบแผงกระจก การติดตั้งที่ไซต์งาน
 • การ Export ไฟล์ 3 มิติ แบบ 2 มิติ รูปภาพ หรือ วีดีโอ เช่น .dxf, .dwg, .pdf, .dwf, .step, .jpg, .avi เป็นต้น

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม

ผู้ที่ผ่านการอบรม Autodesk Inventor Advanced Part Modeling และ Advanced Assembly Design หรือผู้ใช้ที่เข้าใจหลักการออกแบบด้วยหลักการ Top-Down Design ทั้งงาน Part และ Assembly ด้วยโปรแกรม Autodesk Inventor

สิ่งที่ผู้อบรมจะได้รับ

 • ฟรีหนังสือประกอบการสอน
 • ฟรีโปรแกรม Autodesk Inventor ใช้ได้ 30 วัน
 • ฟรีอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม
 • ประกาศนียบัตร Certificate of Completion จาก Autodesk

ค่าอบรมและเอกสารการสอน

- เรียนแบบกลุ่ม 15,000 บาท เรียนแบบส่วนตัว 30,000 บาท

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรม Ablesuccess Academy บริษัท เอเบิล ซัคเซส จำกัด

จำนวนที่รับได้  12 ท่าน

  « กลับหน้าหลักสูตรที่เปิดสอน  
ผลงานลูกค้าของเรา