ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

จำหน่ายหนังสือ

จำหน่ายหนังสือ

ทางศูนย์ฝึกอบรมมีหนังสือคู่มือที่ใช้ในการสอนทุกหลักสูตรซึ่งได้เขียนขึ้นสำหรับสอนนักเรียนของเราโดยเฉพาะ ทุกเล่มเป็นภาษาไทยทั้งหมด 

ลำดับ คู่มือ ราคา (บาท) รายละเอียด สั่งซื้อ
26 หนังสือคู่มือวิเคราะห์การเคลื่อนที่ (Dynamic Simulation) ด้วย Autodesk Inventor Professional 299 ดูรายละเอียด หยิบใส่ตร้า
27 หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk Factory Design Utilities สำหรับผู้เริ่มต้น 310 ดูรายละเอียด หยิบใส่ตร้า
28 หนังสือคู่มือการใช้งานโปรแกรม Autodesk Fusion 360 299 ดูรายละเอียด หยิบใส่ตร้า
29 หนังสือคู่มือ Autodesk Fusion 360 Hands-On 267 ดูรายละเอียด หยิบใส่ตร้า
30 หนังสือคู่มือ การวิเคราะห์ Thermal และ Thermal Stress ด้วย Fusion 360 299 ดูรายละเอียด หยิบใส่ตร้า
31 หนังสือคู่มือ การวิเคราะห์ Static Stress และ Modal Frequency ด้วย Fusion 360 299 ดูรายละเอียด หยิบใส่ตร้า
32 หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรม Fusion 360 Sculpting Model 256 ดูรายละเอียด หยิบใส่ตร้า
33 หนังสือคู่มือ Autodesk Factory Design Utilities Hands-On 267 ดูรายละเอียด หยิบใส่ตร้า
34 หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk Navisworks Hands-on Test Drive 256 ดูรายละเอียด หยิบใส่ตร้า
35 หนังสือคู่มือการใช้งานโปรแกรม Autodesk Navisworks ขั้นพื้นฐาน 299 ดูรายละเอียด หยิบใส่ตร้า
36 หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk 3ds Max Hands-On 267 ดูรายละเอียด หยิบใส่ตร้า
37 หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk 3ds Max Essentials 299 ดูรายละเอียด หยิบใส่ตร้า
38 หนังสือคู่มือ Autodesk 3ds Max Advanced 299 ดูรายละเอียด หยิบใส่ตร้า
39 หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk Showcase Essentials 299 ดูรายละเอียด หยิบใส่ตร้า
40 หนังสือคู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk ReCAP 235 ดูรายละเอียด หยิบใส่ตร้า
ผลงานลูกค้าของเรา