ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

เราสอนโปรแกรม AutoCAD,Inventor,Fusion 360,3ds Max, Revit,BIM360,Navisworks ฯลฯ โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนและผ่านการรับรองจาก Autodesk พร้อมหนังสือคู่มือครบครัน
ศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Autodesk ® ให้ทำการสอนโปรแกรม AutoCAD และ MFG (Manufacturing Solution) ตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานจนถึงหลักสูตรสำหรับมืออาชีพ หลักสูตรประยุกต์ในงานของผู้เรียนมากกว่า 40 หลักสูตรพร้อมหนังสือคู่มือโปรแกรม อีกทั้งยังเป็นศูนย์สอบสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความสามารถในระดับ Professional Certified ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับเรา จะได้รับประกาศนียบัตรจาก Autodesk ®
หลักสูตรที่เปิดสอบ
ตารางเรียน
หลักสูตร วันที่เปิดอบรม เวลา ค่าเรียน จำนวนที่รับ สาขา หมายเหตุ
Autodesk AutoCAD Raster Design Essentials (ผู้เริ่มต้น) 22 ก.พ. 67 9.00 - 17.00 3,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Plant 3D Advanced 22-23 ก.พ. 67 9.00 - 17.00 7,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit Collaboration Tools 22 ก.พ. 67 9.00 - 17.00 3,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 Sheet Metal Design 22 ก.พ. 67 9.00 - 17.00 3,500 14 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Tube and Pipe Design 22-23 ก.พ. 67 9.00 - 17.00 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Mudbox Essentials (ผู้เริ่มต้น) 22-23 ก.พ. 67 9.00 - 17.00 6,900 12 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 Essentials (ผู้เริ่มต้น) 22-23 ก.พ. 67 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Essentials 2D Drafting (ผู้เริ่มต้น) 22-23 ก.พ. 67 9.00 - 17.00 5,500 14 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 Hands-On (เรียนฟรี) 22 ก.พ. 67 9.00 - 17.00 ฟรี 1 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Hands-On (เรียนฟรี) 23 ก.พ. 67 9.00 - 17.00 ฟรี เต็ม ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Electrical Hands-On (เรียนฟรี) 24 ก.พ. 67 9.00 - 17.00 ฟรี เต็ม ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit Architecture Certified Professional (เรียน+สอบ) 26-1 มี.ค. 67 9.00 - 17.00 25,000 4 ลาดกระบัง จอง
Autodesk CFD Essentials (ผู้เริ่มต้น) 26-28 ก.พ. 67 9.00 - 17.00 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit MEP Essentials (ผู้เริ่มต้น) 26-28 ก.พ. 67 9.00 - 17.00 9,000 6 ลาดกระบัง จอง
ดูรายละเอียดทั้งหมด
ลูกค้าบางส่วนของเรา
ผลงานลูกค้าของเรา