ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

เราสอนโปรแกรม AutoCAD,Inventor,Fusion 360,3ds Max, Navisworks ฯลฯ โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนและผ่านการรับรองจาก Autodesk พร้อมหนังสือคู่มือครบครัน
ศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Autodesk ® ให้ทำการสอนโปรแกรม AutoCAD และ MFG (Manufacturing Solution) ตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานจนถึงหลักสูตรสำหรับมืออาชีพ หลักสูตรประยุกต์ในงานของผู้เรียนมากกว่า 40 หลักสูตรพร้อมหนังสือคู่มือโปรแกรม อีกทั้งยังเป็นศูนย์สอบสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความสามารถในระดับ Professional Certified ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับเรา จะได้รับประกาศนียบัตรจาก Autodesk ®
หลักสูตรที่เปิดสอบ
ตารางเรียน
หลักสูตร วันที่เปิดอบรม เวลา ค่าเรียน จำนวนที่รับ สาขา หมายเหตุ
Autodesk Inventor Frame Design 7-8 ก.ค. 63 9.00 - 17.00 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Nastran Linear Buckling & Static Fatigue Analysis 7-8 ก.ค. 63 9.00 - 17.00 7,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit MEP Mechanical Advanced 7-8 ก.ค. 63 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit Architecture Advanced 7-8 ก.ค. 63 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Vault Basic Essentials 8-10 ก.ค. 63 9.00 - 17.00 8,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Sheet Metal Design 8-9 ก.ค. 63 9.00 - 17.00 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 Essentials (ผู้เริ่มต้น) 8-10 ก.ค. 63 9.00 - 17.00 6,900 5 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Simulation CFD Essentials 8-9 ก.ค. 63 9.00 - 17.00 7,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Alias Fundamental 8-10 ก.ค. 63 9.00 - 17.00 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Factory Design Utilities Advanced 8-9 ก.ค. 63 9.00 - 17.00 7,500 12 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Navisworks Hands-On (เรียนฟรี) 8 ก.ค. 63 9.00 - 17.00 ฟรี 8 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Fusion 360 Static Stress and Modal Analysis 9-10 ก.ค. 63 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Mechanical Advanced 9-10 ก.ค. 63 9.00 - 17.00 7,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Stress Analysis 9-10 ก.ค. 63 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
ดูรายละเอียดทั้งหมด
ลูกค้าบางส่วนของเรา
ผลงานลูกค้าของเรา