ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

เราสอนโปรแกรม AutoCAD,Inventor,Fusion 360,3ds Max, Revit,BIM360,Navisworks ฯลฯ โดยอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนและผ่านการรับรองจาก Autodesk พร้อมหนังสือคู่มือครบครัน
ศูนย์ฝึกอบรมที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Autodesk ® ให้ทำการสอนโปรแกรม AutoCAD และ MFG (Manufacturing Solution) ตั้งแต่หลักสูตรพื้นฐานจนถึงหลักสูตรสำหรับมืออาชีพ หลักสูตรประยุกต์ในงานของผู้เรียนมากกว่า 40 หลักสูตรพร้อมหนังสือคู่มือโปรแกรม อีกทั้งยังเป็นศูนย์สอบสำหรับผู้ที่ต้องการวัดความสามารถในระดับ Professional Certified ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับเรา จะได้รับประกาศนียบัตรจาก Autodesk ®
หลักสูตรที่เปิดสอบ
ตารางเรียน
หลักสูตร วันที่เปิดอบรม เวลา ค่าเรียน จำนวนที่รับ สาขา หมายเหตุ
Autodesk Revit With Specialize Tools 30 ก.ค. 64 9.00 - 17.00 3,500 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Electrical Hands-On (เรียนฟรี) 31 ก.ค. 64 9.00 - 17.00 ฟรี เต็ม ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Advanced 3D Modeling 2-3 ส.ค. 64 9.00 - 18.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit Structure Certified Professional (เรียน+สอบ) 2-6 ส.ค. 64 9.00 - 17.00 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk 3ds Max Certified User (เรียน+สอบ) 3-5 ส.ค. 64 9.00 - 17.00 9,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Weldment Design 3-4 ส.ค. 64 9.00 - 17.00 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk AutoCAD Advanced 2D Drafting 3-4 ส.ค. 64 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit For Facade Design 3-6 ส.ค. 64 9.00 - 17.00 15,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor For Glazing Façade Design & Fabrication Part II 3-4 ส.ค. 64 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor For Glazing Façade Design & Fabrication Part I 3-6 ส.ค. 64 9.00 - 17.00 12,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Plastic Part Design 4-5 ส.ค. 64 9.00 - 17.00 6,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Inventor Frame Design 4-5 ส.ค. 64 9.00 - 17.00 5,900 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Revit Architecture Certified User (เรียน+สอบ) 4-6 ส.ค. 64 9.00 - 17.00 10,000 6 ลาดกระบัง จอง
Autodesk Maya Advanced 4-5 ส.ค. 64 9.00 - 17.00 6,900 4 ลาดกระบัง จอง
ดูรายละเอียดทั้งหมด
ลูกค้าบางส่วนของเรา
ผลงานลูกค้าของเรา