ศูนย์ฝึกอบรมและสอบ AUTODESK

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร Autodesk Webinar (สัมมนาฟรี)

หลักสูตรที่เปิดสอน : Autodesk Webinar (สัมมนาฟรี)
ชื่อวิชา วันที่ เวลา จำนวนวัน จำนวนที่รับ ค่าเรียน สาขา ลงทะเบียน
Autodesk Inventor Professional สุดยอด 4 เครื่องมือสำหรับออกแบบเครื่องจักรอุตสาหกรรม (สัมมนาฟรี) - 1 0 ฟรี -
เครื่องมือพิเศษสำหรับงานฟาซาดด้วย Autodesk Facade Design & Fabrication (สัมมนาฟรี) - 1 0 ฟรี -
ตอบโจทย์การออกแบบ Automotive Jig&Fixture ด้วย Autodesk Inventor Professional (สัมมนาฟรี) - 1 0 ฟรี -
ลดต้นทุนการผลิตในอุตสหกรรมการเกษตร 4.0 ด้วยเทคโนโลยีการออกแบบ (สัมมนาฟรี) - 1 0 ฟรี -
เพิ่มขีดความสามารถในการออกแบบและเขียนแบบด้วย 2D&3D Factory Layout ด้วย Autodesk Factory Design Utilities (สัมมนาฟรี) - 1 0 ฟรี -
เทคนิคการสร้าง Program CNC เพื่อให้ได้ผิวละเอียดที่มีคุณภาพสูงสุดด้วย Autodesk Fusion 360 (สัมมนาฟรี) - 1 0 ฟรี -
บริหารและทำงานก่อสร้างร่วมกันด้วย Autodesk Construction Cloud Collaborate Pro (สัมมนาฟรี) - 1 0 ฟรี -
ผลงานลูกค้าของเรา